Uporabniško ime

Geslo

Vnos kode:

za posamezno uporabniško ime je možen vnos kode prek Google authenticatorja ALI prek SMS, vendar ne oboje.

  • Google authenticator (po starem): vnesi kodo iz njega in klik OK
  • SMS (po novem, če imaš to vključeno): ob praznem polju klikni OK, da kodo prejmeš; potem jo vnesi in znova OK

192.168.0.6